Privacy politiek

Privacy politiek

1.0 Privacybeleid

Malta Tourism Authority (‘MTA’) vindt dat uw gegevensbeschermingsrechten moeten worden gevrijwaard. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig met MTA deelt, wordt verwerkt in overeenstemming met de privacywet. MTA is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die het van u verzamelt, te respecteren en te beschermen. Het zal alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om onrechtmatige inzage te voorkomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. MTA verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derde partijen door te geven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

2.0 Verzamelde informatie

Als bezoeker verzamelen we drie soorten informatie over u:

 1. contact- of feedbackinformatie;
 2. informatie over gedownloade webpagina’s;

iii.            informatie over het gebruik van de website.

2.1 Contact- of feedbackinformatie

Wanneer u het formulier op de pagina ‘NEEM MET ONS CONTACT OP’ invult, gebruiken we de vermelde persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard en worden gewist zodra aan de feedbackvereiste is voldaan.

MTA is verantwoordelijk voor het beantwoorden van het ontvangen feedbackformulier. Dat formulier moet de volgende informatie bevatten:

 • naam en voornaam;
 • e-mailadres;
 • land;
 • adres en commentaar.

Wanneer de bovenstaande informatie niet volledig is, kunt u het formulier niet verzenden.

2.2 Informatie over gedownloade webpagina’s

Wanneer u informatie op onze portaalsite leest of downloadt, verzamelen en bewaren we automatisch de volgende niet-persoonsgebonden informatie:

 • uw serveradres;
 • uw topniveaudomeinnaam (bv.: .org, .com, .net, .gov, .de, .uk);
 • datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website;
 • de webpagina’s die u hebt bezocht en de documenten die u hebt gedownload;
 • de vorige website die u hebt bezocht;
 • het type webbrowser dat u hebt gebruikt, het besturingssysteem van het toestel waarop uw webbrowser draait en het type en de versie van uw webbrowser.

Opmerking: deze informatie zal uitsluitend door MTA worden gebruikt en zal nooit zonder uw toestemming aan derde partijen worden vrijgegeven, tenzij MTA daartoe wettelijk is verplicht.

2.3 Informatie over het gebruik van de website

MTA maakt ‘cookies’ aan telkens als u onze portaalsite bezoekt. Deze cookies slaan informatie op die – samen met een webpagina – naar uw browser wordt verstuurd wanneer u een webpagina bezoekt. Uw browser stuurt de cookie-informatie alleen terug naar het domein waar het cookie oorspronkelijk vandaan komt, in dit geval Visitmalta. Geen enkele andere website kan deze informatie opvragen. Bij een volgend bezoek aan de Visitmalta-portaalsite wordt het cookie samen met uw nieuwe verzoek naar de webserver teruggestuurd.

3.0. Marketingcommunicatie

MTA verwerkt persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden met instemming van de betrokkene. De contactgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, worden door MTA bewaard tot de betrokkene zich afmeldt van de mailinglijst of tot hij/zij MTA schriftelijk laat weten dat hij/zij het promotiemateriaal niet langer wenst te ontvangen.

4.0 Links naar andere websites

Onze website bevat een aantal links naar andere lokale en internationale organisaties en agentschappen. In sommige gevallen kan het – ten behoeve van de bezoeker – noodzakelijk zijn dat we naar websites van andere organisaties linken nadat we hiervoor van beide partijen de toestemming hebben gekregen. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op www.visitmalta.com en www.malta.be. Websites van derde partijen, waarnaar via deze website wordt gelinkt, vallen niet onder deze verklaring. Bij het linken naar een andere website bevindt u zich niet langer op onze portaalsite en valt u onder het privacybeleid van de nieuwe website. We raden u daarom aan om het privacybeleid van de website in kwestie te controleren om na te gaan hoe uw gegevens worden gebruikt wanneer u die website bezoekt.

Derde partijen die materiaal en/of informatie op deze portaalsite hebben, moeten garanderen dat het materiaal en die informatie die ze rechtstreeks of onrechtstreeks indienen om op deze portaalsite te worden opgenomen, aan de relevante wetgeving voldoet. De MTA-portaalsite biedt geen garantie voor de juistheid van het aangeleverde materiaal en de aangeleverde informatie en is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden of onnauwkeurigheden in het materiaal of de informatie; voor onjuiste voorstellingen van zaken; voor alle veroorzaakte verliezen, nalatigheden of schade die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal of deze informatie; en voor eventuele teleurstellingen wegens het al dan niet beschikbaar zijn van diensten die op de portaalsite worden vermeld. U kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de betrokken operatoren of dienstverleners om na te gaan en bevestigd te krijgen of de verstrekte informatie en het materiaal kloppen en nauwkeurig en actueel zijn. Eventuele klachten en eisen over geleden verlies of schade moet u ook rechtstreeks met de betrokken operatoren of dienstverleners opnemen.

5.0 Inzage in uw informatie

MTA bewaart informatie over personen of organisaties tot die persoon of organisatie vraagt om die te wissen. Alle personen of organisaties die zich bij deze portaalsite hebben geregistreerd en die vermoeden dat we over hen persoonsgegevens verzamelen en bewaren, kunnen op elk moment inzage in die gegevens vragen. Eventuele onnauwkeurigheden in de opgegeven informatie kunnen worden verbeterd en zo nodig worden gewist, wanneer dit nog niet is gebeurd.

6.0 Veiligheid

We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn, in overeenstemming met de geldende normen. Zo is het aantal personen beperkt dat fysiek toegang tot onze databaseservers heeft en gebruiken we elektronische beveiligingssystemen en wachtwoordbeveiliging die beschermen tegen onwettige of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van persoonsgegevens of tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan.

7.0 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wanneer dit privacybeleid wordt gewijzigd, vervangen we deze pagina door een bijgewerkte versie. Het is in uw eigen belang om de ‘privacybeleid’-pagina regelmatig te bezoeken om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.